tel. (+48) 757-210-506 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CELE PROJEKTU

Naczelną ideę projektu stanowi poprawa wizerunku terenów przygranicznych oraz poprawa jakości istniejącej bazy turystyki wodnej i pieszo - rowerowej, podnoszącej atrakcyjność rekreacyjno-wypoczynkową terenów objętych projektem, zarówno dla mieszkańców jak i turystów zewnętrznych. W zamierzeniu wnioskodawcy projekt ten pomoże w poznaniu walorów krajobrazu, tradycji, zwyczajów i kultury sąsiadów oraz integracji i zacieśnieniu kontaktów dobrosąsiedzkich. Jednym z istotnych celów projektu jest również przekazanie wiedzy o środowisku naturalnym, w tym o cennych gatunkach biotopów nadrzecznych a także o sposobach ochrony środowiska. Długofalowym celem projektu jest szerzenie idei zdrowego trybu życia, sprzyjającego poprawie kondycji fizycznej poprzez wspólną zabawę, poznając się wzajemnie, poznając tereny sąsiadów. Projekt zainicjuje cykl wspólnych przedsięwzięć prointegracyjnych, nada im rangę imprez docelowo organizowanych na przemiennie po obu stronach granicy jak również pozwoli na rozwinięcie działalności klubów i organizacji sportowych po stronie polskiej, niemieckiej i czeskiej. Nie mniej istotnym celem projektu jest stworzenie możliwości współpracy nie tylko instytucjonalnej, lecz również pomiędzy zwykłymi mieszkańcami pogranicza. Projekt przyczyni się również do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy terenami przygranicznymi - tworząc jedną spójną całość.

OPIS PROJEKTU

Projekt koncentruje się na równaniu do standardów turystycznych Unii Europejskiej, zapewnieniu konkurencyjności regionom, stworzeniu optymalnych warunków do realizacji transgranicznej współpracy w zakresie rozwoju turystyki i zacieśnieniu kontaktów mieszkańców współpracujących ze sobą samorządów w dwóch województwach polskich: dolnośląskiego i lubuskiego oraz samorządu niemieckiego: Powiatu Goerlitz.
Projekt zakłada poprawę jakości oferty turystycznej poprzez rewitalizację istniejących szlaków, traktów pieszych i pieszo-rowerowych oraz konnych na całym terenie realizacji projektu, budowę nowych szlaków turystycznych na terenie powiatu Żarskiego, wzdłuż Nysy na odcinku Gminy Zgorzelec oraz szlaków wodnych na Nysie Łużyckiej i jej brzegach na terenach partnerskich samorządów. Rezultatem projektu będzie podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru po obu stronach Nysy, a co za tym idzie potencjału turystycznego regionów, rozwój transgranicznej mobilności, elastyczności na euroregionalnym rynku pracy.
Image

Dane kontaktowe

 

  • icon
    adres : Radomierzyce 76, 59-900 Zgorzelec
  • icon
    telefon : 757210506
  • icon
    godziny otwarcia :

O nas

 

Jesteśmy najmłodszą jednostką organizacyjną samorządu gminy Zgorzelec. Powstaliśmy 1.09.2015 roku. Naszym głównym celem jest upowszechnianie masowej turystyki, rekreacji i sportu oraz promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców naszej” małej ojczyzny” więcej...